• Regulamin

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.moroshop.pl, prowadzony jest przez firmę Moroshop Grzegorz Polok z siedzibą w Opolu 45-040, Plac Kopernika 2, NIP: 991-039-97-65, REGON: 384515577.

2. Cena wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego moroshop.pl jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich (PLN). 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 

4. Firma Moroshop zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. 

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego moroshop.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta o ile w opisie nie jest inaczej.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego moroshop.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia. 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 


II. TRANSAKCJA


1. Zamówienia w sklepie internetowym moroshop.pl można dokonywać poprzez: - strony internetowe moroshop.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu, mailowo pod adresem moroshop@moroshop.pl - telefonicznie - dzwoniąc pod numer 77-453-05-09 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, soboty - 9.00 do 13.00

2. Podczas dokonywania zamówienia kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 

3. Każde zamówienie złożone poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu internetowego moroshop.pl musi zostać potwierdzone przez Kupującego. W przypadku płatności przy odbiorze weryfikacja zamówienia następuje po kliknięciu w specjalnie wygenerowany link, który jest dostarczany kupującemu drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu zamówienia. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym dokonanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia.

4. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 7 następujących po sobie dni roboczych są anulowane i usuwane z systemu sklepu internetowego moroshop.pl. W przypadku gdy brak jest potwierdzenia zamówienia, a kupujący podał swój numer telefonu, w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia konsultant firmy Moroshop skontaktuje się z kupującym celem potwierdzenia zamówienia. Jeżeli jego działania nie przyniosą skutku, zlecenie zostanie anulowane.

5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 

6. Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu umowy zawartej na odległość. Jeżeli zwracany towar jest jedną z kilku pozycji na zamówieniu, firma Moroshop po otrzymaniu i przyjęciu towaru wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Firma Moroshop oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jej koszt. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby firmy: Opole, Plac Teatralny 13 (Galeria Opolanin). Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak żeby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma Moroshop zwraca towar do Kupującego po wcześniejszym poinformowaniu go o tym drogą telefoniczną. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazanego przez Kupującego.


III. PŁATNOŚĆ


1. W sklepie internetowym moroshop.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób: - Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia (o czym mowa w pkt. 2 ust. 3 niniejszego regulaminu). - przelew internetowy oraz tradycyjny - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu płatności na koncie firmy Moroshop.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. 

IV. DOSTAWA 

1. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską Inpost. Firma Moroshop zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

2. Czas dostawy produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu internetowego moroshop.pl i wynosi od 2 do 3 dni. Firma Moroshop dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na karcie produktu w sklepie internetowym. Wybierając sposób dostawy „kurier Inpost” Klient informowany jest o wysyłce towaru mailem zawierającym link umożliwiający śledzenie przesyłki. W przypadku kłopotów z dostawą należy kontaktować się pod numerem 77-453-05-09.

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. 

4. Kupujący ma prawo ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności Kuriera. Może to nastąpić tylko po odebraniu paczki i zapłaty za towar (w przypadku płatności za pobraniem). W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi firma Moroshop. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmy Moroshop zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

5. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od rodzaju dostawy i wartości towaru, powyżej 199 PLN wysyłka jest darmowa.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia przez firmę Moroshop Grzegorz Polok zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i zapoznałem/am się z Polityką prywatności Firmy Moroshop Grzegorz Polok.